Projekce

Projektová činnost v oborech sdělovacích zařízení a rozvodů je hlavní aktivitou od registrace v ŽR roku 1991 s nabídkou kompletních služeb ve všech fázích projektové přípravy pro koncové zákazníky i pro spolupracující projektové kanceláře. To zahrnuje vypracování studie sdělovacího zařízení, dokumentace pro územní i stavební řízení, pro výběr dodavatele i provedení stavby včetně autorského dozoru.

Projektová dokumentace může být doplněna datovým nosičem se soubory jednotlivých částí. Ve výkresové části jsou datové soubory kompatibilní se systémy AutoCad nebo MicroStation. Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá ustanovení vyhl. č. 503/2006 Sb. O podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve smyslu vyhl.63/2013 Sb.,  vyhl.č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve smyslu vyhl.č. 62/2013 Sb. Součástí projektové dokumentace k provedení stavby je výkaz výměr, nebo po dohodě rozpočet.

Ceny jsou smluvní ve smyslu zákona č.526/1990 Sb. o cenách v platném znění, kalkulace nabídkové ceny vychází z metodiky "Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností" UNIKA.