O nás

Hlavní aktivitou od registrace v ŽR roku 1991 je projektová činnost především v oborech:

 • elektrická požární signalizace
 • evakuační rozhlas
 • elektrická zabezpečovací signalizace
 • strukturované kabelové rozvody (telefonní a počítačové sítě)
 • kamerové systémy
 • rozvody systému společné televizní antény
 • systém detekce úniku hořlavých, výbušných a toxických plynů a par organických látek
 • přístupové a docházkové systémy
 • ozvučovací systémy
 • jednotný čas
 • venkovní rozvody sítí elektronických komunikací včetně inženýrské činnosti

Nabízíme kompletní služby ve všech fázích projektové přípravy pro koncové zákazníky i pro spolupracující projektové kanceláře. To zahrnuje vypracování studie sdělovacího zařízení, dokumentace pro územní i stavební řízení, pro výběr dodavatele i provedení stavby včetně autorského dozoru. Projektová dokumentace může být doplněna datovým nosičem se soubory jednotlivých částí. Ve výkresové části jsou datové soubory kompatibilní se systémy AutoCad nebo MicroStation. Obsah projektové dokumentace odpovídá platným předpisům a používaným standardům. Součástí projektové dokumentace k provedení stavby jsou výkazy výměr, nebo případně rozpočet.

K dalším aktivitám patří realizace vlastních i cizích projektů v rozsahu uvedených oborů, možnost zajištění jiného vhodného dodavatele, revize elektrických spotřebičů a obchodní činnost.