Projektová činnost kancelář Poděbrady

Hlavní aktivitou kanceláře ve městě Poděbrady je již od roku 1991 projektová činnost a s ní případná související inženýrská činnost. Projektová činnost zahrnuje nabídku kompletních služeb pro koncové zákazníky i spolupracující projektové kanceláře ve všech fázích projektové přípravy. Projektová činnost je poskytována v oborech sdělovacích zařízení a rozvodů (slaboproudu) se zaměřením na bezpečnostní systémy a se specializací ČKAIT pro obor technologická zařízení staveb. Veškeré naše služby nabízíme nejen ve městě Poděbrady a okolí, ale i po celé ČR. 

Inženýrská činnost

Při zpracování projektové dokumentace venkovních sítí elektronických komunikací může být součástí přípravy dokumentace inženýrská činnost. Inženýrská činnost probíhá na základě plné moci k právní úkonům směřujícím k vydání rozhodnutí o umístění stavby či územního souhlasu ve vztahu ke všem částem díla, a to včetně zajištění vydání veškerých správních rozhodnutí, povolení, souhlasů a vyjádření orgánů veřejné správy, správců sítí, vlastníků či uživatelů nemovitostí, a vyhotovení dalších příslušných podkladů, jež jsou pro vydání takového rozhodnutí o umístění stavby či územního souhlasu potřebné.

Bezpečnostní systémy

V rámci realizace vlastních i cizích projektů dodáváme bezpečnostní systémy. Bezpečnostní systémy zároveň instalujeme a poskytujeme záruční i pozáruční servis, v případě vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení provádíme pravidelné kontroly a funkční zkoušky (revize) podle vyhlášky MV č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Případně můžeme zajistit jiného dodavatele, který se na bezpečnostní systémy specializuje.

Novinky